Voedselbank krijgt ‘draagspeld’ en bruine vloot krijgt ‘Harlinger Boei’

Afgelopen week zijn de gemeentelijke prijzen de ‘gemeentelijke draagspeld’ en ‘Harlinger Boei’ uitgereikt. Dit jaar kon dat vanwege corona niet tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie maar zijn de prijzen als verrassing naar de winnaars toegebracht.

Gemeentelijke draagspeld uitgereikt aan de voedselbank 

Voorzitter Cees Glashouwer van de Stichting Voedselbank de helpende hand Harlingen heeft de ‘gemeentelijke draagspeld’ in ontvangst genomen. De gemeente reikt de draagspeld uit aan diegene die zich op bijzondere wijze inzet voor de Harlinger samenleving. Burgemeester Roel Sluiter namens het college van b&w: “Hoewel een voedselbank eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, voorziet hij wel in een duidelijke behoefte en zijn we blij dat het goed gaat met de voedselbank in Harlingen. Het is ook een heel goede voedselbank. Onder andere door de inspanning van alle vrijwilligers geeft de Voedsel- en Warenautoriteit de voedselbank het cijfer 9,6 voor de kwaliteit van de geleverde producten”.


Boei van Harlingen uitgereikt aan de bruine vloot

De ‘Boei van Harlingen’ gaat dit jaar naar De Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH). De Boei van Harlingen wordt jaarlijks uitgereikt aan die persoon of personen die de gemeente Harlingen op positieve wijze onder de aandacht weten te brengen.  Wethouder Paul Schoute namens het college van b&w: “Harlingen heeft de grootste bruine vloot van Nederland en zorgt als banenmotor voor miljoenen omzet in de regio. Winkels, leveranciers en ondernemers in recreatie en toerisme zowel klein en groot profiteren daar allemaal van mee en zorgen samen voor werkgelegenheid, plezier en vertier. Laten we hopen dat de vloot snel weer uit kan varen en dat de levendigheid in de stad terugkeert. En dat opstappers weer kunnen ervaren hoe mooi de stad, het wad en de eilanden zijn. De bruine vloot bepaalt in belangrijke mate de identiteit van de stad. Ze geeft daarmee kleur en zorgt voor een positieve bijdrage aan het imago van de stad. In dit coronajaar willen we jullie laten voelen hoe trots we op jullie zijn en laten weten dat we als gemeente jullie steunen waar dat kan. Denk aan het kwijtschelden van de haven- en kadegelden. Het is mij een genoegen om dit jaar de ‘Harlinger Boei’ uit te reiken aan voorzitter Paul Scheffer van de bruine vloot”