Nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood door corona

Mensen die door corona te maken hebben met een terugval in hun inkomen en daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen, kunnen gebruik maken van een nieuwe overheidsregeling: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De verwachting is de regeling vanaf medio maart 2021 aan te vragen is. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voor wie is de regeling bedoeld? 

De TONK kan en zal niet iedereen uit de brand kunnen helpen. De regeling is specifiek bedoeld voor huishoudens:


  • die door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer volledig kunnen voldoen, en
  • voor wie andere regelingen niet of onvoldoende ondersteuning bieden.

Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering,
  • zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen een terugval hebben van inkomsten,
  • inwoners of ondernemers die in 2020 een (WW, bijstand of TOZO)-uitkering ontvingen vanwege de coronacrisis, maar voor wie de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de woonlasten te betalen.

Wat is de stand van zaken op dit moment?

Begin februari 2021 ontving uw gemeente de eerste landelijke richtlijnen voor de regeling. Aan de hand daarvan moeten gemeenten eigen beleid vaststellen. De voorwaarden en aanvraagformulieren voor de regeling worden op dit moment verder uitgewerkt, om de aanvragen straks zo snel, soepel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Dit kost voorbereidingstijd. Daarom vragen we nog even om uw geduld.

Verwachte datum uitrol

De verwachting is dat alles medio maart 2021 gereed is. Wij houden u via onder andere https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/ op de hoogte. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.