Grond Westerzeedijk bij Harlingen wordt gesaneerd

Het gebied aan de Westerzeedijk bij Harlingen wordt de komende vier maanden gesaneerd. Dat meldt de Leeuwarder Courant op haar website. De grond is deels sterk vervuilt met zware metalen en PAK.


Voor er begonnen kan worden van het realiseren van het recreatiepark van projectontwikkelaar Zeelenberg moet de vuile grand worden afgevoerd. Ook kan er dan begonnen worden aan het Balklandpark, waar inwoners en toeristen kunnen sporten en ontspannen. De hele sanering zal worden uitgevoerd door de vroegere grondeigenaar. Die had bij de verkoop aan Harlingen bedongen een latere sanering te mogen uitvoeren aldus de LC.