High Tea maar dan anders ….

Boukje Tol deelt samen met tieners High Tea pakketten uit.

Tijdens NL Doet organiseert Present Noordwest Friesland diverse sociale projecten en praktische projecten, waarbij mensen een keer kunnen kennis maken met vrijwillige inzet. En wat was het leuk geweest om een echte High Tea te organiseren voor de bewoners van Hubertus in Harlingen en het  Botniahuis in Franeker. Maar door alle maatregelen rondom corona was het dit jaar niet haalbaar. Het alternatief was een High Tea pakket, een pakket met allemaal lekkernijen en verrassingen. Gemaakt en rondgebracht door de jongeren van Jong Present Harlingen.

Samen met Boukje Tol, wethouder van de gemeente Waadhoeke, werd het aangeboden bij het Botniahuis. En wat een feestelijke verrassing, heel veel inwoners kwamen naar buiten om het pakketje in ontvangst te nemen. Voor de aanwezigen een mooie ontmoeting op gepaste afstand.  “’ De bewenners ha it o sa op priis stelt ”, aldus Geke de Schiffart medewerker van het Botniahuis. Dagen daarna werd er nog gesproken over het leuke pakketje. Boukje Tol wil graag nog een keer mee werken aan een activiteit, waarbij we weer echt met elkaar samen kunnen zijn. Al met al een geslaagde middag.