Opgroeien in Harlingen; gelijke kansen voor iedereen

In de afgelopen jaren is veel gesproken over het belang van goede kinderopvang. De gemeente heeft zich hiervoor zeer actief ingezet. We hebben hierbij de samenwerking gezocht met de Integrale Kind Centra (IKC) in Harlingen en de GGD. Een van de wijzigingen die volgde was dat de jongste kinderen meer uren kinderopvang hebben gekregen.

We hebben in de afgelopen jaren kunnen zien dat de gekozen richting een positieve ontwikkeling in gang heeft gezet. Belangrijk onderdeel hiervan is het gratis beschikbaar stellen van de peuteropvang. Door de uitbreiding van de beschikbare uren zijn de kosten voor de gemeente sterk toegenomen. Om daadwerkelijk deze positieve ontwikkeling gaande te houden is het van belang dat we ook gaan (en blijven) investeren in het “opgroeien in Harlingen” voor de hele groep kinderen en jongeren van  0-18 jaar.

Resultaat: vergroten ontwikkelkansen voor alle kinderen en jongeren 0-18 jaar
De kinderopvang, peuterarrangementen, primair onderwijs en buitenschoolse worden in de gemeente Harlingen binnen de IKC’s aangeboden. Met het invoeren van de eigen bijdrage wordt ruimte geboden om de doorlopende leerlijn voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar goed af te stemmen op de behoefte. Goede voorschoolse voorzieningen, kwalitatief goed onderwijs maar ook een passend aanbod in cultuur en sport zijn hierbij cruciaal.

Opgroeien in Harlingen vraagt dus ondersteuning in alle leeftijdscategorieën. De hiervoor beschikbare middelen wil de gemeente meer verspreid over alle leeftijdsgroepen inzetten. Daarom gaat de gemeente nu net als alle andere gemeenten in Nederland gebruik maken van de kinderopvangtoeslag-regeling. 


Ouders opgelet; wijziging kinderopvang Harlingen
Het college heeft besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar de gemeentelijke en landelijke kindertoeslag in te voeren. Alle ouders betalen vanaf dan een eigen bijdrage voor de peuteropvang. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen. Is uw  toetsingsinkomen lager dan € 20.302,-? Dan blijft de peuteropvang gratis. Heeft uw kind een JGZ-indicatie? Dan blijft de VVE-peuteropvang ook gratis.

Communicatie en meer informatie via IKC’s
Ouders die momenteel gebruik maken van de peuteropvang binnen een IKC worden door hun kinderopvang geïnformeerd over de wijzigingen. Wilt u na de zomervakantie gebruik maken van peuteropvang? Neem dan z.s.m. contact op met een IKC van uw keuze. Een aanvraag kent zo maar een doorlooptijd van enkele maanden.