Afsluiting kaatsproject voor de basisscholen

door Simon de Groot

Vorig jaar konden er door Corona helemaal geen kaatslessen gegeven worden, maar dit jaar was er toch weer iets meer mogelijk. Na de meivakantie zijn op bijna alle basisscholen twee en soms drie kaatslessen gegeven en ook de afsluitende wedstrijden konden weer doorgang vinden. Helaas zonder publiek. De deelname was helaas, ook weer door Corona, veel minder dan in de voorgaande jaren, maar toch waren beide wedstrijddagen bijzonder geslaagd. Er waren genoeg spelbegeleiders om alles in goede banen te leiden. Daarvoor hartelijk dank!

Dit jaar is de nieuwe Stichting Sportakkoord, samen met het Beweegteam, voor het eerst betrokken bij de organisatie van de kaatslessen, die zijn gegeven door Douwe Broersma, Janny Yntema en Simon de Groot.

Dinsdag 8 juni kwamen de kinderen van de groepen 3/4 en 5/6 op het veld van kv Eendracht in actie en zij speelden het Beginnersspel. Op 9 juni waren de kinderen van de groepen 7/8 aan de beurt. Het Beginnersspel is een vereenvoudigde vorm van het kaatsspel, waarbij er twee tegen twee wordt gespeeld. Er ligt een vaste kaats(lijn), die iedere keer door de perkspelers gepasseerd moet worden. Na elk eerst wordt er gewisseld van speelhelft. Er werd enthousiast gestreden om de punten.


Bij de groepen 3/4 waren er vijf tweetallen die om de prijzen kaatsten, waarbij het partuur van ’t Wad-A duidelijk de sterkste was met drie overwinningen.

Bij de groepen 5/6 stonden er negen tweetallen op de lijst en daar zaten zeker een aantal talenten bij. Mooi was dat de twee beste parturen elkaar in de finale troffen.

Zo wisten Lucas Vlieger en Evi Boonstra van ’t Wad met enthousiast spel te winnen van Damian Duursma en Tygo Beverlo van het Het Noorderlicht.

Bij de groepen 7/8 waren de 6 parturen verdeeld over twee poules van drie parturen.

Hier was het Baken met Julian Keizer en Roan Odolhi oppermachtig met drie dikke overwinningen.

De wedstrijden hadden een bijzonder vlot verloop en prachtige weersomstandigheden.

Rond 16.00 uur kon Simon de Groot op beide dagen de prijzen uitreiken aan de volgende prijswinnaars:

Uitslag groep 3/4:

Groep 3/4

1e prijs: ’t Wad-A – Donny van der Schoot en Quinn Hamstra

2e prijs: Het Baken – Sven Odolphi en Rutmer Wielenga

Herkansingen 1e prijs: ’t Wad-D – Jurre Mulder en Xavi Elzinga

Uitslag groep 5/6:

Groep 5/6

1e prijs: ’t Wad-A – Lucas Vlieger en Evi Boonstra

2e prijs: Het Noorderlicht-E – Damian Duursma en Tygo Beverlo

3e prijs: Het Noorderlicht-D – Alysha Trip en Imen Lamrini

Herkansingen 1e prijs: Het Noorderlicht-C – Amarens Loonstra en Kyron Douwsma

Herkansingen 2e prijs: Middelstein – Shay Snijders en Jasper Aardema

Uitslag groep 7/8

Groep 7/8

1e prijs: Het Baken – Roan Odolphi en Julian keizer

2e prijs: ’t Wad-B – Thije Visser en Bhody Soolsma

3e prijs: ’t Wad-A – Fenne Kuperus en Eline Koornstra

Ook de kinderen die geen prijs hadden gewonnen kregen een mooie herinnering mee naar huis!