Harlingen krijgt 22 jonge stadsgidsen

Donderdag namen de Harlinger Stadsgidsen 14 leerlingen op sleeptouw van de basisscholen Middelstein, de Prins Johan Friso, ‘t Wad en het bAken. Dinsdag volgen nog 8 leerlingen van de Sint Michaëlschool en ‘t Noorderlicht.

De kinderen zijn al aan de slag voor Open Monumentendag, die zaterdag 11 september wordt gehouden. Ze maken namelijk zelf een stadswandeling voor hun eigen school. De eerste week van september krijgen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 een exemplaar van de wandeling mee naar huis. Zo kunnen ze de route op 11 september als jonge stadsgids samen met hun ouders en broertjes of zusjes gaan lopen. De organisatie van de dag verwacht dit jaar dus een hoop gezinnen als deelnemers. Noteer de dag maar vast in uw agenda!