Planten bomen bij particulieren

De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) werkt in het Waddengebied aan het project Bomen in het Waddenlandschap. In dit project worden zieke en dode essen vervangen door een palet van meerdere soorten bomen.

Het herstel van de karakteristieke beplantingen wordt uitgevoerd in de Openbare ruimte maar ook op particuliere erven, de oases in het Waddenlandschap. Particulieren die wonen in de Waddenregio en die te maken hebben met zieke en of dode essen op hun erf kunnen in aanmerking komen om nieuwe bomen op hun erf te laten planten door de SIF.

Er zijn voor het komende plantseizoen 200 bomen beschikbaar om particuliere erfbeplantingen te herstellen. Indien u belangstelling heeft om bomen te gaan planten op uw erf, kunt u hierover informatie opvragen bij de SIF via emailadres: info@iepenwachtfryslan.nl
U krijgt dan de voorwaarden toegestuurd.


Het project Bomen in het Waddenlandschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

Meer informatie over Stichting Iepenwacht Fryslân