Officiële start van de Digi-Taalhuizen in Noord-Friesland

In de tweede week van september start de bibliotheek weer met het aanbieden van het Digi-Taalhuis. Door de corona konden deelnemers en vrijwilligers niet fysiek bij elkaar komen. Een enorme teleurstelling bij beide groepen, want beter leren lezen, schrijven en rekenen gaat vaak sneller en beter als je bij elkaar zit.  

Week van Lezen en Schrijven 2021 

Deze week in september is niet zomaar gekozen om weer te starten met de Digi-Taalhuizen, want van 6 tot en met 12 september is het de Week van Lezen en Schrijven.  


Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen we samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. 

Feestelijke uitjes en activiteiten 

De deelnemers zijn blij om weer in de Bibliotheek te komen en daarom worden er op verschillende bibliotheeklocaties leuke activiteiten of uitjes georganiseerd. Zo wordt op donderdagochtend 9 september de start van het Digi-Taalhuis in Dokkum feestelijk gevierd. Jan Knol, directeur van NEF, werk- en leerbedrijf van Noardeast Fryslan, komt gezellig met ons een kopje koffie drinken en een potje bingo spelen. En de deelnemers van het Digi-Taalhuis in Harlingen gaan op (werk)bezoek bij de Bibliotheek en deelnemers op Vlieland.  

Baukje Hellema, Taalcoördinator van de Digi-Taalhuizen in Noordoost Friesland, heeft er zin om deelnemers en bezoekers weer te ontmoeten, want zoals Hellema het verwoordt ‘iedereen moet de kans krijgen om te kunnen leren.’