Macula café in Marsum: “Niet blind maar ik zie steeds slechter”

Ouder worden en slechter zien hebben een natuurlijke match. Je ontkomt er niet aan. Dan maar een sterkere bril totdat…. Een van de mogelijke oorzaken is, naast ouderdom, macula degeneratie. Het komt bij 1 op de 10 ouderen voor maar veel mensen zijn onbekend met deze oogaandoening. Om daar verandering in te brengen is het Macula Café Fryslân opgericht. Op de laatste donderdag van elke maand komen lotgenoten bij elkaar in dorpshuis Nij Franjum in Marsum. Naast de gezellige ontmoeting is er volop overleg over hulp, behandelingen, zorg, vervoer, ontspanning etcetera.

De Macula, de gele vlek midden in het netvlies, gaat in de loop der tijd achteruit in kwaliteit. Het focussen wordt steeds moeilijker zoals het herkennen van gezichten, en lezen gaat al snel niet meer zonder de juiste hulpmiddelen. En hoe red je het nog met fietsen en wandelen op straat? Hoe lang is dat nog veilig? Televisie kijkenbv. wie leest me de ondertiteling voor. Boodschappen doen, kom ik nog altijd met de goede artikelen thuis. Een PC, een toetsenbord met grote toetsen, het beeld enorm vergroten, vergrootglas gebruiken, “ neen een pretje is het niet om bij voorbeeld te internetbankieren”.


Deze ervaringenworden maandelijks, in het Macula Café , onder lotgenoten besproken. Soms is er een presentatie van specifieke en nieuwe hulpmiddelen. Of wordt er uitleg geven door instanties die kunnen helpen met voorzieningen om goed om te kunnen gaan met de oog aandoening. U bent van harte welkom om langs te komen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met: Joris Groenevelt telefoon:. 058-8443978 of Maria Zeinstra telefoon: 058-2572853 Het Macula Café in Frieslandwordtelke laatste donderdagmiddag van de maand in het dorpshuis “Nij Franjum” Franjumbuorsterpaed 12, 9034 GZ Marsum gehouden.