‘De Bouwvereniging’ kleine corporatie, groots in kwaliteit duurzaam woningbezit

Ieder jaar zijn er benchmarkcijfers die beeld geven van de prestaties van woningcorporaties. Er wordt gemeten op verschillende onderdelen/thema’s. De Bouwvereniging in Harlingen, in de benchmark genoteerd als XS (extra small) corporatie, scoort in 2021 weer mooie cijfers. De corporatie is klein van omvang, telt bijna 2.500 woningen, maar timmert de laatste jaren flink aan de weg.

Kwalitatief goede en duurzame woningen
Het woningbezit van de Bouwvereniging staat er goed bij. Uit de landelijke meetresultaten van Aedes komt de Bouwvereniging op energiegebied als beste uit de bus. Als duurzame corporatie staat de Bouwvereniging met haar energie-index, na woningstichting Goede Stede Almere, op nummer 2 van Nederland. Petra van der Wier, directeur-bestuurder ‘Sinds 2014 hebben we flink geïnvesteerd in het verduurzamen van ons woningbezit. Dit komt ten goede aan de betaalbaarheid voor onze huurders. Vooral nu de energiekosten stijgen, scheelt dit op de energierekening van de huurder.’ Sinds 2019 heeft het woningbezit gemiddeld energielabel A.

Duurzaamheidsslag
Op luchtfoto’s van Harlingen valt het grote aantal zonnepanelen meteen op. Op vrijwel alle huurwoningen van de Bouwvereniging, waar het mogelijk is, liggen zonnepanelen. De woningvoorraad heeft de laatste jaren een duurzaamheidsslag ondergaan, waarbij de woningen goed zijn ingepakt en geïsoleerd.

Harlingen vanuit de lucht, fotograaf Joachim de Ruijter

Nieuwbouw
De Bouwvereniging heeft in 2019 tot nu zo’n 113 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De nieuwbouw heeft een gunstig effect op de cijfers van duurzaamheid en beschikbaarheid van betaalbare woningen. In 2022 wordt weer een aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Aandacht is er nog voor het terugdringen van het gasverbruik. In het bestaande bezit zijn nog geen woningen van het aardgas afgehaald. Die slag wil de corporatie de komende jaren