De strijd om titel regiokampioen Nationale Voorleeswedstrijd 2022

Op woensdag 2 maart organiseert Bibliotheken Noord Fryslân de regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in de Koornbeurs in Franeker. Kandidaten van maar liefst 26 basisscholen uit de regio Noordwest-Fryslân nemen het tegen elkaar op voor een plekje in de provinciale ronde.

Strijd om provinciale plek
De deelnemers zijn tijdens de voorleeswedstrijd op school voorleeskampioen geworden en strijden op 2 maart vanaf 15.00 uur in de Koornbeurs in Franeker voor een plekje in de provinciale ronde. Het gaat om kandidaten van 26 basisscholen uit Achlum, Berltsum, Bitgummole, Dronryp, Franeker, Hallum, Harlingen, Leeuwarden, Marsum, Menaam, Oosterbierum, Ried, Sexbierum, St.- Annaparochie, St.- Jacobiparochie, Tzum, Vlieland en West-Terschelling. De leerlingen lezen een door henzelf gekozen fragment voor uit een kinderboek.


Presentatie
De wedstrijd is verdeeld over twee zalen. De presentatie van de voorleeswedstrijd is in handen van Sander van Circus Salto (zaal 1) en Jan-Willem Plutschouw van Deksels Theater (zaal 2). In de jury zitten dichter Arjan Hut, schrijfster en vertaalster Martsje de Jong, auteur en dichter Kate Schlingemann, auteur en ‘berneboeke ambassadeur’ Lida Dijkstra, directeur van museum Hannemahuis Hugo ter Avest en wethouder van de gemeente Waadhoeke Nel Haarsma. Tijdens de pauze verzorgt Sander van Circus Salto een act.

Provinciale ronde
De winnaars van 2 maart mogen door naar de provinciale ronde op 10 mei in Theater de Skâns in Gorredijk. De provinciale winnaar mag Fryslân vertegenwoordigen in de landelijke finale op 25 mei.

Lezen is leuk!
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de openbare bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en de provincie Fryslân.