Gidsencursus Waddengebied start in januari

Iedereen kan meedoen!


Vanaf 14 januari start Vitale Waddenkust, in samenwerking met de Waddenvereniging en It Fryske Gea, een gidsencursus van 4 dagen of 8 avonden over het Waddengebied. Aan de orde komen onder andere het ontstaan, de dynamiek en de bijzondere natuur van het gebied. Waddenkenners en liefhebbers als Meindert Schroor en Josse Pietersma nemen de cursisten bij de hand en ook het gebied zelf in. Iedereen kan meedoen. Enige restrictie: belangstelling voor de bijzondere kwaliteiten van dit stukje Fryslân.

De Friese Waddenkust is een bijzonder gebied, dat weet iedereen. Toch blijft er ook veel verborgen voor zowel bewoners als bezoekers. Interessante verhalen over het ontstaan en de ontwikkeling van de Wadden. Over het bijzondere, dynamische landschap en de kwetsbaarheid van het Werelderfgoed. Maar ook over zichtbare sporen in het landschap die herinneren aan lang vervlogen tijden.

Deze en andere wetenswaardigheden zijn er in overvloed en leert men (her)kennen tijdens de ‘Gouden gidsencursus’ die Vitale Waddenkust, It Fryske Gea en de Waddenvereniging vanaf half januari verzorgen. Iedere potentiële gids of ambassadeur kan zich voor de cursus aanmelden. Jong en oud(er), inwoner, bezoeker én ondernemer.


Tijdens de sessies komt men alles te weten over het ontstaan, het landschap, de landbouw, én de taal van de Waddenkust. De cursus telt acht modules die in vier (zater)dagen of acht avonden worden gevolgd. Maar net wat de voorkeur heeft. Daarnaast zijn er vier excursies in het gebied. De eerste bijeenkomst (dagcursus) is op 14 januari in Theaterkerk Nes. De kosten voor de complete cursus bedragen slechts € 200,-


De aanmelding sluit eind december. Snel aanmelden is verstandig, het aantal deelnemers is namelijk beperkt.

Meer info over cursus, data en inschrijving vind u hier.

Het Gouden Gidsengilde is een initiatief van Vitale Waddenkust in samenwerking met It Fryske Gea en de Waddenvereniging.