Rederij Doeksen brengt capaciteit omhoog en gaat maximaal haalbare dienstregeling varen


In aansluiting op de persconferentie van het kabinet van 6 mei jl., waarin enige versoepelingen van de coronamaatregelen werden afgekondigd, neemt Rederij Doeksen de komende weken een aantal maatregelen om de capaciteit per afvaart te verhogen, zodat voldaan kan worden aan de groeiende vervoersvraag, met in acht neming van de veiligheidsvoorschriften.

Archiefbeeld Harlingen Online

Extra afvaarten rondom Hemelvaart en Pinksteren

Tot en met zondag 31 mei wordt de basisdienstregeling aangevuld met extra afvaarten op drukke momenten, zoals rondom Hemelvaart en Pinksteren. Passagiers van wie de afvaarttijd hierdoor wijzigt, ontvangen hierover bericht. Alle maatregelen, zoals afstand houden, handcontact vermijden etc. blijven geldig.

Maatregelen vanaf 1 juni a.s.

Vanaf 1 juni wordt de totale capaciteit per afvaart, net als in het OV, van 30% verhoogd naar 40%. De veiligheid is o.a. geborgd door scheidingsfolie, het spreiden van beschikbare zitplaatsen en verplichte looproutes.


Het afstandsregime van 1,5 meter op de terreinen en in de terminals blijft van kracht. Omdat deze afstand aan boord niet altijd haalbaar is, wordt op grond van het landelijk geldende OV-protocol per 1 juni neus- en mondbedekking verplicht aan boord, maar ook in de terminals en op de terreinen. Het gaat om niet-medische mond- en neusbescherming die de passagiers zelf moeten verzorgen en sjaals e.d. zijn niet toegestaan.

Afvaarten worden verspreid over de dag ingezet om te veel drukte in de terminals en tijdens het in- en ontschepen te voorkomen en het in- en ontschepen gebeurt gefaseerd.

Maximaal haalbare dienstregeling

Met ingang van maandag 1 juni a.s. wordt de maximaal haalbare dienstregeling gevaren, met het maximaal aantal afvaarten dat Rederij Doeksen kan bieden. Deze maximale dienstregeling gaat uit van de maximaal verantwoorde inzet van de medewerkers met inachtneming van de opgelegde overheidsmaatregelen en het toekomstige Protocol Openbaar Vervoer. Alle afvaarten voor deze periode zullen op korte termijn via het boekingssysteem gepubliceerd worden en te boeken zijn.

 Spreiden aankomst- en vertrekmomenten gasten is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het is aannemelijk dat de vervoersvraag op bepaalde dagen groter is dan het aanbod. De capaciteitsgrens van 40% die voor het Openbaar Vervoer en de Waddenveren is afgekondigd, is echter iets waar het bedrijf zich strikt aan moet houden.  Paul Melles, directeur Rederij Doeksen: “We doen daarom een dringend appel op de ondernemers op de eilanden om de wisselingen van hun accommodaties (en dus de reismomenten van hun gasten) zo goed mogelijk spreiden over de hele week en flexibel te zijn als het gaat om aankomst- en vertrektijden. Alleen dan kan dagelijks maximaal van de beperktere vervoerscapaciteit gebruik gemaakt worden. Probeer de pieken in bezoekers af te vlakken.”

 Duur en geldigheid

Maatregelen vanuit het kabinet kunnen tussentijds aangepast of opgeschort worden, als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft. Dit kan leiden tot het aanpassen van de hiervoor genoemde dienstregeling. Aan welke voorwaarden de dienstregeling en de dienstverlening vanaf 1 juli a.s. moeten voldoen, is sterk afhankelijk van de maatregelen die het kabinet t.z.t. voor die periode aankondigt.

Meer informatie leest u op www.rederij-doeksen.nl/corona