Coronaregels bij groepsactiviteiten jongeren

Vanuit het rijk is in december 2020 een oproep ‘Jeugd aan Zet’ aan gemeenten gedaan om voor kwetsbare jongeren tijdens corona toch activiteiten te organiseren. Het college van burgemeester & wethouders heeft hier gehoor aan gegeven en vastgesteld dat het in de gemeente Harlingen dan gaat om jongeren van 12-23 jaar. Vanuit het jongerenwerk en het project ‘Harlingen, winter aan zee’ worden er activiteiten voor jongeren georganiseerd.

De gemeente Harlingen houdt zich bij het organiseren van activiteiten aan de RIVM-maatregelen, zoals hygiëne en afstanden. De gemeente hanteert hiervoor een groepsgrootte van maximaal 30 personen inclusief begeleiding. Zie voor meer informatie ook https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Over-het-virus/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren.

Voor de activiteiten die binnen plaatsvinden wordt het Entrepotgebouw bijvoorbeeld gezien als ‘buurthuisfunctie’ waar ruim voldoende afstand kan worden gehouden. De activiteiten zijn altijd zittend, zoals bijvoorbeeld een pubquiz en een bingo. Er wordt daarbij geen catering aangeboden, de aanwezigen voorzien in eigen consumpties. Het drinken van alcohol is daarbij niet toegestaan. Als de coronamaatregelen veranderen, bijvoorbeeld door een avondklok, bekijkt de gemeente wat wel of niet mogelijk is en wordt daarover in ieder geval via de gemeentelijke website en Facebookpagina gecommuniceerd.