Nederlanders betalen tot 400 euro voor niet-gereden kilometers

95% past autoverzekering niet aan op veranderd rijgedrag door corona                                             

Nederlanders stappen massaal minder in de auto tijdens de pandemie. Bijna zeven op de tien Nederlandse autobezitters geven aan minder kilometers te maken sinds de start van de coronacrisis. Ondanks een lagere premie bij een vermindering in kilometers, heeft 95% van de Nederlandse automobilisten zijn autoverzekering hier niet op aangepast*. Dit blijkt uit een analyse van online consumentenadviseur Pricewise op basis van vier veelvoorkomende type autoverzekerden. Hierin is gekeken naar de premieverschillen bij kilometrages van maximaal 7.500 en 25.000 per jaar. Achttien verzekeraars zijn meegenomen in de analyse. Gemiddeld gaat het om een premieverschil van 65 euro op jaarbasis. Maar afhankelijk van de autoverzekeraar, de auto en het aantal schadevrije jaren, kan dit oplopen tot 399 euro. Met de aankondiging van grote bedrijven dat thuiswerken de norm wordt, zal het gereden aantal kilometers ook in de toekomst gemiddeld lager uitvallen dan voor de coronacrisis.

*Blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. 

Grootste besparing bij gezinsauto 

Pricewise analyseerde vier veelvoorkomende profielen van verzekerden, waarbij steeds dezelfde woonplaats (Alkmaar) en hetzelfde eigen risico (max. 150 euro) zijn gehanteerd. Daarnaast is gekeken naar het verschil in premie tussen een kilometrage van maximaal 25.000 en een kilometrage van maximaal 7.500, daarbij wordt ervan uitgegaan dat er geen vakantie- en minder woon-werkverkeerkilometers zijn gemaakt. Afhankelijk van de leeftijd van de autobezitter, het aantal schadevrije jaren, het type auto en de autoverzekering, kan een verschil rond de 17.500 kilometer het volgende betekenen voor de autopremie: 


Ook post-corona minder kilometers 

Arno Baas, expert autoverzekeringen bij Pricewise, denkt dat de gemiddelde kilometrage de komende jaren lager blijft dan voor corona. “In de toekomst zullen we meer thuiswerken, wat betekent dat we de auto vaker laten staan. Stel je voor dat je voor de pandemie veertig kilometer naar je werk reed, en dat vijf dagen per week. Misschien doe je dat nu en ook na corona nog maar twee dagen, dat scheelt op jaarbasis al snel meer dan tienduizend kilometer. Dus  ben je flink minder gaan rijden? Dan is het raadzaam om te checken of je autoverzekering nog wel aansluit op jouw nieuwe situatie.” 

Kilometrage niet altijd gehanteerd door verzekeraars 

Bij dertien van de achttien verzekeraars heeft het aantal kilometers invloed op de premie. Volgens Baas wordt het aantal kilometers door de verzekeraar vastgesteld om het risico op autoschade in te schatten, maar dat pakt niet altijd uit in het voordeel van de consument. “Hoe meer je rijdt, hoe groter het risico op schade. Tegelijkertijd voelen de verschillen in premie soms ook oneerlijk en als een wassen neus aan,” geeft Baas aan. “Bij sommige verzekeraars is het premieverschil tussen 24.999 kilometer en 25.000 kilometer wel tien procent of meer. Dat is lastig uit te leggen.” 

Bron: Pricewise.nl – Nederlanders betalen tot € 400,- voor niet-gereden kilometers