Leerlingen ontdekken biodiversiteit op hun eigen schoolplein

Wethouder Harry Boon overhandigde vandaag samen met Agnes Bakker van IVN Natuureducatie de ontdekkist over biodiversiteit aan IKC Prins Johan Frisoschool in Harlingen. Ook de overige vijf basisscholen in Harlingen krijgen deze ontdekkist. Hiermee leren kinderen over de biodiversiteit rondom school door zelf te gaan onderzoeken en ontdekken. Als aanvulling hierop kunnen de scholen in het najaar nog kiezen voor een specifieke vergroeningsoptie, met bijpassend educatiemateriaal.

Wethouder Harry Boon en Agnes Bakker (IVN Natuureducatie) overhandigen de Ontdekkist aan kinderen en directeur van IKC Prins Johan Frisoschool. ©Joachim de Ruijter

Gemeente Harlingen zet in op het vergoten van de biodiversiteit. Zo kiezen we voor ecologisch bermbeheer, breiden we het Harlinger Bos uit en leggen we het Balklandpark aan bij de Westerzeedijk. Wethouder Harry Boon: “We willen onze inwoners helpen en stimuleren om hun omgeving te vergroenen. Hiervoor is bewustwording nodig. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom ben ik erg enthousiast over deze ontdekkist van IVN Natuureducatie. Hij is speciaal ontwikkelt om meer te leren over biodiversiteit en om er ook zelf mee aan de slag te gaan.” 

Zelf op onderzoek uit op het plein 


De ontdekkist bestaat uit opdrachtenkaarten, zoekkaarten en materialen om op onderzoek uit te gaan op het eigen schoolplein. De opdrachten hebben allemaal te maken met het thema biodiversiteit. Zoals: tel het aantal verschillende soorten planten op het schoolplein. Of: bekijk één insect goed, welke kleur en hoeveel poten heeft het en kun je ‘m vinden op de zoekkaart?. De leerlingen kunnen de opdrachten in groepjes van vier zelfstandig uitvoeren. Ook kunnen leerkrachten de materialen gebruiken voor een buitenles. 

Vergroeningsacties en educatie 

In het najaar koppelen IVN en gemeente Harlingen concrete vergroeningsacties aan de educatie rondom biodiversiteit. Hierbij worden de pleinen dus niet alleen groener, maar komen er ook meer soorten dieren en planten. Gemeente Harlingen stelt de materialen die scholen kunnen aanvragen hiervoor beschikbaar. Ze kunnen kiezen uit drie thema’s: b(l)ij plein, broedplein en eetbaar plein. Bij de eerste optie staat de bij centraal en krijgt de school een bijenhotel en bessenstruiken en bloemen. Bij het broedplein hebben vogels een hoofdrol en krijgt de school een vogelhuisje en vogelvriendelijke planten en struiken. Bij een eetbaar plein is er vooral ruimte voor voedseleducatie, omdat de school dan een IVN Voedselbosje krijgt. Bij alle thema’s krijgen de scholen bijpassend educatiemateriaal en een training van IVN over hoe ze dit in kunnen zetten.