60 nieuwe bomen aan de Winamerdyk


Deze week is de gemeente Harlingen gestart met de aanplant van de 60 nieuwe bomen aan de Winamerdyk. Op woensdag 25 januari heeft het dorpsbelang Winaam, een aantal buurtbewoners  en tuinservice Hilarides, samen met wethouder Hendrik Sijtsma de eerste boom in de berm geplant bij de Reatillebrug.

Foto: Joachim de Ruijter

Nieuwe bomenmix

De nieuwe bomen vervangen de 60 populieren die dit najaar zijn gekapt. Nu worden er 5 verschillende soorten bomen geplant, namelijk de Els, Es, Esdoorn, Iep en Eik. Er zijn meerdere redenen waarom de gemeente heeft gekozen voor deze mooie mix. De belangrijkste reden is om grootschalige kap zoals dit najaar te voorkomen. Mochten er soorten uitvallen door ziekte of ouderdom, dan blijft de laanstructuur intact door de overgebleven soorten. Hierdoor wordt een levensloopbestendige laan gecreëerd.

Meer biodiversiteit


Daarnaast zorgt een diversiteit aan boomsoorten voor meer biodiversiteit, meer insecten en een meer afwisselend beeld (voorjaarsbloei, herfstverkleuring en takstructuur). Alle vijf gekozen soorten zijn goed bestand tegen de zoute zeewind en kleigronden zoals we die binnen de gemeente Harlingen kennen. In de maand mei wordt de Winamerdyk opnieuw ingericht. De Winamerdyk krijgt een veiligere inrichting en wordt een mooie entree voor het dorp.

Op de foto houdt Marieke Vink de boom vast terwijl Hendrik Sijtsma, Arend Leutscher en Fokke Meirink druk aan het werk zijn de boom te planten.