Actie Tegel eruit, boompje erin


De gemeente Harlingen organiseert in samenwerking met Westra Groenrecyling de actie “Tegel eruit, boompje erin”. Inwoners kunnen op zaterdag 25 maart 2023, in ruil voor 1m2 (sier)bestrating, een gratis fruitboom (laagstam) ophalen bij gemeente Harlingen. Ook kan men een gratis biobakje krijgen voor op het aanrecht. Wethouder Hendrik Sijtsma: “Het is prachtig om te zien hoeveel impact kleine acties kunnen maken. Met elkaar zorgen we voor een steeds groenere gemeente Harlingen.” Verder kunnen inwoners informatie van de afvalcoaches krijgen en informatie over subsidiemogelijkheden voor klimaatadaptatie ontvangen.

Meer groen in de tuinen van Harlingen

De gemeente wil met deze actie meer vergroening in de woon- en leefomgeving realiseren. Door veranderingen in het klimaat worden hevigere regenbuien verwacht. Extra groen en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast en waterschade aan gebouwen. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui. En ook neemt ‘groen’ goed water op, houdt het minder warmte vast bij warme dagen en draagt het bij aan de biodiversiteit. Bovendien stroomt er minder water naar de sloten en riolen.

Op = op


De actiedag is van 09.00 tot 16.00 uur bij de gemeentewerf aan de Westerzeedijk 9. Er kan maximaal 0,5 m3 compost gehaald worden.

Om in aanmerking te komen voor de fruitboom, moet er minimaal één vierkante en maximaal twee vierkante meter (sier)bestrating worden ingeleverd. De bestrating kan gestort worden in de daarvoor bestemde container bij de gemeentewerf. Voor alle fruitbomen, biobakjes en compost geldt: op=op.

Vanaf 13.00 uur is er een afvalcoach aanwezig die meer informatie kan geven over afvalscheiding. Dit wordt gedaan met behulp van VR-brillen.

Ambities

Gemeente Harlingen werkt hard aan het “vergroenen” van de woon- en leefomgeving. Zo is er aandacht voor biodiversiteit in het maaibeleid, wordt er bij de (her)inrichting van de openbare ruimte rekening gehouden met de aanleg van bijenlinten, ecologische bermen, vergroening van daken, struikgewassen, oevers en groene rotondes. Ook is er aandacht voor het beter scheiden van GFT en het gebruik van regenwater.